Indeholder differencen mellem det samlede beløb, som servicelinjerne reguleres i forhold til, og servicelinjernes faktiske samlede værdi.

Tip