Angiver, at antallet på servicelinjerne indeholder moms.

Hvis feltet ikke er markeret, er der ikke inkluderet moms i beløbet.

Tip