Åbn vinduet IC-finanskladde.

Angiver posteringen af IC-transaktioner. IC-kladden er en form for finanskladde, og derfor kan den bruges, når der bogføres transaktioner til finans-, bank-, debitor-, kreditor- og anlægskonti. For at oprette en IC-transaktion skal kladdelinjen imidlertid indeholde enten en IC-partnerkonto eller en debitor- eller kreditorkonto, der er tildelt en IC-partnerkode.

Linjerne i vinduet kan enten være udgående IC-linjer, som du selv har oprettet, eller indgående linjer, som du har accepteret i indbakken.

Tip

Se også