Åbn vinduet IC-udbakketransaktioner.

Indeholder de IC-transaktioner, som du har indstillet til at skulle sendes til dine IC-partnere. I vinduet kan du angive, hvilken handling der skal foretages i forbindelse med hver linje.

Hver linje i vinduet repræsenterer et dokument eller en kladde (en transaktion). En linje kan indeholde en transaktion, der er oprettet inden for din virksomhed, eller en transaktion, som du har modtaget i din indbakke fra en IC-partner, men derefter har afvist. Når du afviser en transaktion i indbakken, flyttes den automatisk til din udbakke, så den kan sendes tilbage til partneren.

For hver transaktion kan du få overblik over de enkelte salgs- eller købslinjer ved at se det tilhørende detaljevindue.

Tip

Se også