Åbn vinduet Udlignede kred.post..

Viser den/de post(er), der er udlignet med en valgt kreditorpost. Vinduet er kun relevant i forbindelse med kreditorposter, som er blevet delvist eller helt udlignet.

Vinduet indeholder én linje pr. post.

Tip

Se også