Åbn vinduet Håndteret salgsbilag for IC-udbakke.

Viser detaljerne for et salgsbilag, der er listet i vinduet Håndterede IC-udbakketransaktioner.

Oplysninger om de enkelte felter finder du i tabellerne Salgshoved og Salgslinje.

Indholdet af dette vindue kan ikke ændres.

Tip