Åbn vinduet Håndteret købsdokument for IC-udbakke.

Viser detaljerne for et købsbilag, der er listet i vinduet Håndterede IC-udbakketransaktioner.

Oplysninger om de enkelte felter finder du i tabellerne Købshoved og Købslinje.

Indholdet af dette vindue kan ikke ændres.

Tip