Viser værdien fra feltet Udefineret i vinduet Varesporingslinjer. Denne værdi angiver, hvor meget der kan vælges. Programmet tildeler automatisk dette antal til den foreslåede varesporing, når du åbner vinduet.

Tip