Viser forskellen mellem det antal, der kan vælges for bilagslinjen (som vises i feltet Kan markeres), og det antal, du har valgt i dette vindue (vist i feltet Markeret).

Hvis du har angivet flere varesporingsantal, end der kræves på bilagslinjen, viser feltet overløbsantallet som et negativt tal med rødt.

Tip