Åbn vinduet Disp. - varesporingslinjer.

Viser oplysninger om en varesporingslinje, der findes for et serienummer, eller flere linjer, der findes for et lotnummer. Det omfatter den tilknyttede bilagstype, lokation og oplysninger om reservering.

Du kan oprette eller annullere reservationer til det pågældende serienummer/lotnummer.

Bemærk
Du kan ikke reservere serienumre/lotnumre fra dette vindue, hvis du har åbnet det fra vinduet Varesporingsoversigt. For at reservere et bestemt serienummer/lotnummer, skal du åbne vinduet Reservation fra vinduet Varesporingsliste. Du kan finde flere oplysninger i Sådan gør du: Reservere varesporede varer.

Tip

Se også