Åbn vinduet Varesporingsbemærkninger.

Indeholder bemærkninger, hvis der skal føjes vigtige oplysninger til de enkelte varesporingsposter.

Hver enkelt bemærkning består kun af selve bemærkningen og en angivelse af den dato, den er oprettet på.

Tip

Se også