Åbn vinduet Varesporingsliste.

Angiver hvilke linjer, der skal reserveres, hvis varesporingslinjer er defineret for et dokument.

Vinduet viser de varesporingslinjer på bilagslinjen, der er tilgængelige for reservation. Vinduet åbnes kun, når der findes varesporingslinjer for den vare, du vil reservere, og du har angivet, at du skal bruge bestemte serie/lotnumre.

Tip

Se også