Åbn vinduet Varesporingslinjer.

Administrerer serienumre/lotnumre for varer, der håndteres på den tilsvarende dokumentlinje.

Matricen for mængdefelter på formularhovedet viser dynamisk mængder og summer for de varesporingsnumre, du angiver på formularen.

Mængderne skal svare til mængderne på dokumentlinjen, der er angivet med 0 i felterne Udefineret.

Af hensyn til ydeevnen indsamles disponeringsoplysninger i vinduet Varesporingslinjer kun én gang, når du åbner vinduet. Det betyder, at programmet ikke opdaterer disponeringsoplysningerne, mens du har vinduet åbent - heller ikke selvom der sker ændringer i lageret eller i andre dokumenter. Hvis du arbejder i vinduet Varesporingslinjer i lang tid, eller hvis der er stor aktivitet omkring den vare, du arbejder med, kan du vælge Opdater disponering.

Varedisponeringen kontrolleres automatisk, når du lukker vinduet, så det kontrolleres, at der ikke er nogen disponeringsproblemer.

Tip

Se også