Viser et advarselsikon, hvis summen af antallene for varen i udgående dokumenter (inklusive det aktuelle dokument) er større end antallet af lotnumre på lageret. Hvis hele antallet er tilgængeligt, er feltet tomt.

Klik i dette felt for at se disponeringsoplysninger om lotnummeret.

Tip