Viser et advarselsikon, hvis summen af antallene for varen i udgående dokumenter (inklusive det aktuelle dokument) er større end antallet af serienumre på lageret. Hvis hele antallet er tilgængeligt, er feltet tomt.

Klik i dette felt for at se disponeringsoplysninger om serienummeret.

Tip