Åbn vinduet Returårsager.

Definerer de koder, der angiver årsagerne til returnering af varerne. Det kan både omfatte varer, som returneres af en kunde til dig, eller varer, som du returnerer til en leverandør.

Feltet Returårsagskode optræder i vinduerne Salgsreturvareordre og Købsreturvareordre.

Ud over at angive returårsagskoden og en beskrivelse af den, kan du også angive en kode for en særlig lokation, hvor returnerede varer altid placeres. Du kan f.eks. udfylde feltet Standardlokationskode for at angive, at de returnerede varer tilhører kunden og ikke skal påvirke disponeringen og værdien af dit lager.

Uanset hvor du placerer returnerede varer kan du bruge feltet Lagerværdi - nul til at administrere værdien af de returnerede varer.

Indstilling Beskrivelse

Afkrydsningsfeltet Lagerværdi nul er markeret

Vælg, hvornår den returnerede vare skal bearbejdes, inden den kan sendes tilbage til kunden. Varen kan derefter placeres på lageret for at blive repareret, men dens værdi angives til nul. Når varen senere sælges til kunden igen, vil de eneste omkostninger, der er forbundet med varen, være omkostninger i forbindelse med bearbejdning eller reparation. Dette kan omfatte levering og andre omkostninger. Du kan også tage en defekt vare tilbage på lageret, men den kan ikke medtages i lagerværdien.

Afkrydsningsfeltet Lagerværdi nul er ikke markeret

Fjern markeringen i dette felt for at returnere varen til dens oprindelige kostpris, hvis varen f.eks. ikke har nogen mangler og er klar til at blive solgt igen.

Tip

Se også