Åbn vinduet Logposter i opgavekø.

Angiver oplysninger for opgavekøposter, der er kørt eller ikke er kørt på grund af fejl. Den viser også oplysninger om opgavekøposter, der har statussen Afvent.

Hvis en post i logfilen indeholder en fejlmeddelelse, kan du gennemgå fejlmeddelelsen. Markér logposten, om vælg Vis fejlmeddelelse i gruppen Generelt under fanen Handlinger.

Du kan også rydde logposter. Vælg en af slettefunktionerne i gruppen Generelt under fanen Handlinger:

Tip

Se også