Åbn vinduet Serverforekomstoversigt.

Viser de tilgængelige Microsoft Dynamics NAV Server-forekomster, der kan oprette forbindelse til databasen. Du kan finde flere oplysninger i Managing Microsoft Dynamics NAV Server Instances.

De tilgængelige Microsoft Dynamics NAV Server-forekomster gemmes i tabellen Serverforekomst.

Felt Beskrivelse

Serverforekomst-id

Et id, der tildeles, når serverforekomst oprettes. Du kan finde flere oplysninger om oprettelse af en serverforekomst i How to: Create a Microsoft Dynamics NAV Server Instance.

Du kan bruge server-forekomst-id'et som den sessions-id-parameter i STARTSESSION Function og STOPSESSION Function.

Servercomputernavn

Det fuldt kvalificerede domænenavn (FQDN) på computeren, hvor Microsoft Dynamics NAV Server-forekomsten kører.

Serverport

Den lyttende TCP-port for Rolledefineret klient. Standardforekomsten tildeles serverporten 7046.

Serverforekomstnavn

Et navn, der identificerer en forekomst af Microsoft Dynamics NAV Server. Standardforekomsten får navnet DynamicsNAV70.

Servicenavn

Servicenavnet. Hver Microsoft Dynamics NAV Server-forekomst kører som en separat Windows-tjeneste. I MMC-snap-in'en Tjenester i vinduet Egenskaber for Microsoft Dynamics NAV Server-forekomsten, kan du få vist både navnet på tjenesten, og det viste navn.

Sidste aktive

Dato og klokkeslæt for den seneste kørsel af serverforekomsten.

Tip

Se også