Åbn vinduet Bekræft finansiel annullering.

Angiver, om bankposten og de tilhørende regnskabsposter er annulleret eller tilbageført, når du foretager annulleringskontrol. Resultatet afhænger af, hvilke af følgende indstillinger du vælger:

Indstilling Beskrivelse

Udligningsfortrydelse og annulleringskontrol

Betalingen bliver udligningsfortrudt, så kreditorposten for fakturaen er åben, og betalingen bliver tilbageført af annulleringskontrollen.

Kun annulleringskontrol

Kreditorposten vil stadig være lukket af betalingsposten, og annulleringskontrolposten vil være åben.

Tip

Se også