Angiver dato hvor annulleringsposten bogføres, uanset den valgte annulleringstype.

Alle bogføringer til annullering af udligning bruger også Annulleringsdato, hvis typen Udligningsfortrydelse og Annulleringskontrol vælges.

Hvis annulleringsdatoen er lig med Checkdato, som er standardindstillingen, så markeres både den oprindelige check- og udligningsposten som ryddet i forbindelse med bankafstemning. Hvis de er forskellige, skal de hver ryddes uafhængigt af hinanden under bankafstemning.

Annulleringsdato kan ikke ligge før Checkdato.

Tip

Se også