Åbn vinduet Analysetyper.

Angiver værdier og filtre for de poster, som analyserapporter er baseret på.

Du kan vælge en analysetype for hver kolonne, som du opretter i vinduet Analysekolonner, og på den måde angive den værdi, som skal vises i kolonnen i vinduet Analyserapport og i rapportudskrifter.

Du kan oprette de analysetyper, der som standard skal findes i programmet, ved at klikke på Nulstil standardanalysetyper.

Tip

Se også