Åbn vinduet Lageranalyselinjer.

Angiver opsætning af linjer til analyserapporten. Du kan definere en række linjer, som skal vises i rapporter og andre sammenhænge med henblik på beregninger. En linje kan omfatte en eller flere varer, debitorer, kreditorer eller grupper. Du kan bruge funktionen Indsæt varer til at kopiere varer, debitorer, kreditorer eller grupper til rapporten.

I analyserapportvinduet kan du få vist analyserapporter ved hjælp af de forskellige skabeloner for linjer og kolonner, som du har oprettet.

Tip

Se også