Åbn vinduet Analyserapportnavne.

Angiver en oversigt over navne på eksisterende analyserapporter og giver mulighed for at oprette nye rapporter.

En analyserapport kan bruges til at lave statistik på grundlag af vareposter. Du kan oprette rapporter over salg eller køb på bestemte dimensioner, f.eks. afdelinger eller debitorgrupper (vist som linjer i rapporten). Du kan oprette en række analyserapporter med forskelligt udtræk fra lagerbeholdnings- eller vareposterne. Du kan også oprette forskellige kolonneskabeloner, der nærmere definerer, hvilke oplysninger der skal vises i forbindelse med varerne.

Hvert analyserapportnavn angiver den linjeskabelon og kolonneskabelon, som skal bruges til analyserapporten.

Linjeskabeloner opretter du i tabellen Analyselinjeskabelon. For hver skabelon bruger du tabellen Analyselinje til at angive de linjer, der skal med i rapporten.

Kolonneskabeloner opretter du i tabellen Analysekolonneskabelon. For hver skabelon bruger du tabellen Analysekolonne til at angive de kolonner, der skal med i rapporten.

I vinduet Analyserapport kan du få vist rapporter ved hjælp af de forskellige linje- og kolonneformater, som du har oprettet.

Tip

Se også