Åbn vinduet Salgsanalyserapport.

Viser en analyserapport. Du kan også udskrive rapporten fra matrixvinduet. Vinduet Salgsanalyserapport indeholder felter, hvor du kan vælge analysenavnet og den periode, rapporten skal vise. Du kan også indsætte filtre for analyserapporten. Når du klikker på Vis matrix, vises matrix-vinduet med de linjer, hvor de objekter, du gerne vil analysere, samt deres beskrivelser, er vist. Du kan udlæse oplysningerne til et Excel-regneark.

Tip

Se også