Angiver den valgte indstilling vedrørende, hvilken fejlmeddelelse der vises i matrixvinduet, når division med nul eller periode foretages. Vælg mellem:

Ingen - Fejl vises ikke.

Division med nul - Hvis en formel i kontoplanen medfører division med nul, står der *FEJL* i stedet for beløbet.

Periodefejl - Hvis længden af perioderne er forskellig, står der Ikke tilgængelig i stedet for beløbet.

Begge - Der kontrolleres både for division med nul og periodefejl.

Tip