Åbn vinduet Købsanalyserapport.

Viser en analyserapport. Du kan også udskrive rapporten fra vinduet.

Du udfylder vinduet Købsanalyserapport, hvor du vælger det analysenavn og den periode, der skal vises i rapporten. Du kan også anvende filtre på analyserapporten. Når du klikker på Vis matrix, vises matrixen, hvor de objekter, du vil analysere, og deres beskrivelser vises.

Tip

Se også