Hvis du gerne vil filtrere en analyserapport efter varenummer, kundenummer eller leverandørnummer, skal du angive filteret i dette felt.

Afhængigt af det kildetypefilter, du har valgt i feltet Kildetypefilter, kan du angive et filter for enten varer, kunder eller leverandører i dette felt.

Bemærk
Bemærk, at de filtre, du angiver i felterne Kildetypefilter og Kildenummerfilter, kun bruges på værdierne i matrixformularen og ikke på linjerne i rapporten. Hvis du f.eks. har leverandører som analyselinjer, kan du vælge vare som kildetype og et bestemt varenummer eller vareområde som filter, så du kun får vist analysetallene for leverandøren med et filter på den valgte vare (det valgte vareområde).

Filtrene for kildetype og kildenummer fungerer ikke korrekt, hvis de ikke er i overensstemmelse med de analyselinjer, du har valgt til rapporten. Hvis du f.eks. har sat en analyse op med leverandører på linjerne og derefter angiver et filter for en bestemt leverandør, vises alle leverandørerne stadig på linjerne, men de beregnede værdier gælder den leverandør, du har angivet i filteret.

Tip