Åbn vinduet Lageranalyserapport.

Viser analyserapporten. Du kan også udskrive rapporten fra vinduet.

Du udfylder vinduet Lageranalyserapport, hvor du vælger det analysenavn og den periode, der skal vises i rapporten. Du kan også indsætte filtre for analyserapporten.

Når du klikker på Vis matrix, vises matrix-vinduet med de linjer, hvor de objekter, du gerne vil analysere, samt deres beskrivelser, er vist. Du kan udlæse oplysningerne til et Excel-regneark.

Tip

Se også