Angiver et filter til at filtrere analyserapport efter varenummer, debitornummer eller kreditornummer.

Afhængigt af det kildetypefilter, du har valgt i feltet Kildetypefilter, kan du angive et filter for enten varer, kunder eller leverandører i dette felt.

Bemærk
Filtre, du angiver i felterne Kildetypefilter og Kildenummerfilter angives kun på værdierne i matrixformularen og ikke på linjerne i rapporten. Hvis analyselinjerne f.eks. omfatter debitorer, kunne du vælge vare som kildetype og et bestemt varenummer eller et vareinterval som filter, så du kun får vist oplysninger om de debitorer, der er filtreret på den valgte vare eller det valgte vareinterval.

Filtrene for kildetype og kildenummer fungerer ikke korrekt, hvis de er i konflikt med de analyselinjer, som du har valgt til rapporten. Hvis du f.eks. har oprettet en analyserapport med debitorer på linjerne og angiver et filter på en bestemt debitor, vil linjerne stadig indeholde alle debitorerne, mens værdierne beregnes for den debitor, som du har angivet i filtret.

Tip