Åbn vinduet Salgsanalyselinjer.

Definerer linjer til analyserapporten. Du kan definere en række linjer, som skal vises i rapporter og andre sammenhænge med henblik på beregninger. En linje kan angive en eller flere varer, grupper eller sælgere. Du kan bruge funktionen Indsæt linjer til at kopiere varer, grupper eller salgsmedarbejdere til rapporten.

I analyserapportvinduet kan du få vist analyserapporter ved hjælp af de forskellige skabeloner for linjer og kolonner, som du har oprettet.

Tip

Se også