Åbn vinduet Købsanalyselinjer.

Definerer linjerne til analyserapporten. Du kan definere en række linjer, som skal vises i rapporter og andre sammenhænge med henblik på beregninger. En linje kan indeholde en eller flere varer, leverandører eller indkøbere. Du kan bruge funktionen Indsæt linjer til at kopiere varer, leverandører eller indkøbere ind i rapporten.

I analyserapportvinduet kan du få vist analyserapporter ved hjælp af de forskellige skabeloner for linjer og kolonner, som du har oprettet.

Tip

Se også