Åbn vinduet Oversigt over købsbudget.

Angiver en sammenfatning af beløb og antal, der er budgetteret for hver vare i forskellige perioder.

Oversigtspanelet Generelt

Budgetnavn

Vælg navnet på det budget, du vil arbejde på.

Vis som linjer

Vælg den dimension, du vil have vist som linjer i oversigtspanelet Matrix for oversigt over købsbudget.

Vis som kolonner

Vælg den dimension, du vil have vist som kolonner i oversigtspanelet Matrix for oversigt over købsbudget.

Vis værdi som

Angiv, om du vil have vist vareværdier efter kostbeløb eller efter antal.

Vis efter

Vælg de tidsintervaller, du vil have vist budgettal efter.

Afrundingsfaktor

Vælg en afrundingsfaktor, som programmet skal bruge til at afrunde beløbene i kolonnerne. Hvis du f.eks. vælger 1000, vises alle beløb som tusinder.

Vis kolonnenavn

Marker dette felt, hvis du ønsker, at kolonneoverskrifter skal vise de beskrivende navne, du har givet dimensionsværdier og kreditorer i stedet for de tilsvarende koder. Det gør det lettere at forstå matrixvinduet, hvis du har opsat numerisk dimensionsværdi og kreditorkoder.

Oversigtspanel med matrix til oversigt over købsbudget

De første tre kolonner i matrixen viser følgende oplysninger:

Kode

Denne kolonne viser dimensionsværdikoden for de dimensioner, der er valgt i feltet Vis som linjer. Hvis du vil have vist en liste over dimensionsværdier, skal du klikke på specifikationsknappen i feltet.

Navn

Denne kolonne viser navnet på dimensionsværdien på linjen.

Budgetteret antal

Denne kolonne viser det samlede antal i købsbudgetposter for varen. Hvis du vil have vist købsbudgetposterne, skal du klikke på specifikationsknappen ud for feltet.

Budgetteret kostbeløb

Denne kolonne viser kostbeløbet af købsbudgetposterne for varen. Hvis du vil have vist købsbudgetposterne, skal du klikke på specifikationsknappen ud for feltet.

De resterende kolonner i matrixen viser dimensionsværdikoden for den dimension, der blev valgt i feltet Vis som kolonner.

Oversigtspanelet Filtre

Datofilter

Angiv et datofilter, som budgetbeløb vises efter.

Kreditorfilter

Afgræns budgettet efter de kreditorer, varerne er købt hos.

Varefilter

Definer, hvilke varer budgettet skal vises for.

Budgetdimensionsfiltre

Vælg en budgetdimension som et filter, så værdierne i budgetfelterne baseres på budgetposter med disse dimensionsværdier.

Afdelingsfilter

Filtrer budgettet efter en afdelingsdimension.

Projektfilter

Filtrer budgettet efter en projektdimension.

Tip

Se også