Angiver dimensionsværdikoden for den Budgetdimension 1-kode, budgetposten er knyttet til.

Hvis du vil oprette et budget for bestemte dimensionsværdier, skal du angive dimensionsværdikoden. Klik på FlowFilter i menuen Vis, før du indtaster budgettallene.

Klik her, hvis du vil vide mere om dimensioner.

Tip