Åbn vinduet Oversigt over salgsbudget.

Angiver en sammenfatning af beløb og antal, der er budgetteret for hver vare i forskellige perioder.

Oversigtspanelet Generelt

Budgetnavn

Vælg navnet på det budget, du vil arbejde på.

Vis som linjer

Vælg den dimension, du vil have vist som linjer i oversigtspanelet med matrixen til oversigt over salgsbudget.

Vis som kolonner

Vælg den dimension, du vil have vist som kolonner i oversigtspanelet med matrixen til oversigt over salgsbudget.

Vis værdi som

Angiv, om du vil have vist vareværdier efter salgsbeløb, vareforbrugsbeløb eller efter antal.

Vis efter

Vælg de tidsintervaller, du vil have vist budgettal for.

Afrundingsfaktor

Vælg en afrundingsfaktor, som programmet skal bruge til at afrunde beløbene i kolonnerne. Hvis du f.eks. vælger 1000, vises alle beløb som tusinder.

Vis kolonnenavn

Marker dette felt, hvis du ønsker, at kolonneoverskrifter skal vise de beskrivende navne, du har tildelt dimensionsværdier og kunder i stedet for de tilsvarende koder. Det gør det lettere at overskue matrixvinduet, hvis du har oprettet numeriske dimensionsværdier og kundekoder.

Oversigtspanel med matrix til oversigt over salgsbudget

De første tre kolonner i matrixen viser følgende oplysninger:

Kode

Denne kolonne viser dimensionsværdikoden for de dimensioner, der er valgt i feltet Vis som linjer. Hvis du vil have vist en liste over dimensionsværdier, skal du klikke på specifikationsknappen i feltet.

Navn

Denne kolonne viser navnet på dimensionsværdien på linjen.

Budgetteret antal

I denne kolonne vises det samlede antal af salgsbudgetposter for varen. Hvis du vil have vist salgsbudgetposter, skal du klikke på specifikationsknappen ud for feltet.

Budgetteret salgsbeløb

I denne kolonne vises salgsbeløbet for salgsbudgetposter for varen. Hvis du vil have vist salgsbudgetposter, skal du klikke på specifikationsknappen ud for feltet.

De resterende kolonner i matrixen viser dimensionsværdikoden for den dimension, der blev valgt i feltet Vis som kolonner.

Oversigtspanelet Filtre

Datofilter

Angiv et datofilter, som budgetbeløb vises efter.

Debitorfilter

Afgræns budgettet efter den debitor, som varerne sælges til.

Varefilter

Definer, hvilke varer du vil have vist budgettet for.

Budgetdimensionsfiltre

Vælg en budgetdimension som filter, så værdierne i budgetfelterne kun er baseret på budgetposter med disse dimensionsværdier, f.eks. Debitorgruppe og Sælger.

Afdelingsfilter

Filtrer budgettet efter en afdelingsdimension.

Projektfilter

Filtrer budgettet efter en projektdimension.

Tip

Se også