Angiver dimensionsværdikoden for den Budgetdimension 1-kode, budgetposten er knyttet til.

Hvis du vil oprette et budget for bestemte dimensionsværdier, skal du angive dimensionsværdikoden.

Tip

Se også