Angiver et budgetfilter, så værdierne i beløbs- og antalsfelterne kun bliver baseret på de valgte budgetter.

Du kan angive budgetnavne og bruge standardfilterudtryk.

Tip