Åbn vinduet Dimensionsanalyse - Salg.

Viser beløb, der er afledt af analysevisninger, som du har oprettet. Du kan analysere aktiviteter på grundlag af dimensionsoplysninger. De tilgængelige dimensioner i vinduet omfatter dato og varenummer.

Du udfylder felterne i vinduet Dimensionsanalyse - Salg for at angive, hvad der skal vises i matrixvinduet. Ved at vælge dimensioner på hver akse i matrixvinduet kan du analysere poster fra forskellige synsvinkler. Du kan også få et meget detaljeret overblik over aktiviteterne i virksomheden ved at filtrere posterne i vinduet. Klik på Vis matrix for at se matrixvinduet.

Kolonnerne i matrixen indeholder følgende oplysninger:

Kode

I denne kolonne vises den kode, der er givet til en dimensionsværdi.

Navn

I denne kolonne vises det navn, der er givet til en dimensionsværdi.

I alt

I denne kolonne vises det samlede beløb for den beløbstype, du har valgt i feltet Vis på oversigtspanelet Indstillinger.

Matrix

Hver kolonne i højre side af matrixen indeholder beløb, der er baseret på en analysevisning. Du kan vælge Bevægelse eller Saldo til dato i feltet Vis som for at se disse beløb på forskellige måder. Du kan vælge perioden i feltet Vis efter.

Tip

Se også