Angiver typen af beløb, der skal vises i matrixvinduet. Klik på feltet for at se de mulige indstillinger.

Beløb kan vises på grundlag af følgende:

Faktiske beløb

Der vises faktiske beløb i matrixvinduet baseret på Vareanalysepost.

Budgetterede beløb

Matrixvinduet viser de budgetterede beløb ud fra Vareanalysebudgetpost.

Afvigelse

Du får vist afvigelsen mellem faktiske og budgetterede beløb. Et negativt tal betyder, at det faktiske beløb er mindre end det budgetterede beløb.

Afvigelse i %

Du får vist afvigelsen mellem faktiske og budgetterede beløb i procent. En negativt procenttal betyder, at det faktiske beløb er mindre end det budgetterede beløb.

Indeks i %

Du får vist afvigelsen mellem faktiske og budgetterede beløb i form af et indeks. Et indeksprocenttal på 100 betyder, at det faktiske beløb er lig med det budgetterede beløb.

Et indeksprocenttal på mere end 100 betyder, at det faktiske beløb er større end det budgetterede beløb. Et indeksprocenttal på under 100 betyder, at det faktiske beløb er mindre end det budgetterede beløb.

Tip