Angiver den dimension og de dimensionsværdier, du vil vise som linjer i vinduet Dimensionsanalyse. Det gør det muligt at se de samme dimensionsoplysninger fra flere forskellige synsvinkler, især når du bruger feltet Vis som linjer sammen med feltet Vis som kolonner.

Du kan vælge den dimension, der skal vises som linjer, blandt følgende:

Klik på feltet for at se tilgængelige dimensioner.

Tip