Angiver den dimension og de dimensionsværdier, du vil vise som kolonner i vinduet Dimensionsanalyse. Det giver dig mulighed for at se de samme oplysninger om dimensioner fra forskellige perspektiver, især når du bruger feltet Vis som kolonner sammen med feltet Vis som linjer.

Du kan vælge de dimensioner, der skal vises som kolonner, ud fra følgende:

Klik på feltet for at se tilgængelige dimensioner.

Tip