Åbn vinduet Dimensionsanalyse - Lager.

Indeholder beløb, der er afledt af analysevisninger, som du har oprettet.

Du kan analysere aktiviteter på grundlag af dimensionsoplysninger. De dimensioner, der er tilgængelige i vinduet, omfatter dato og varenummer.

Hvis du vælger dimensioner til hver akse i matrixvinduet, kan du analysere poster ud fra forskellige perspektiver. Du kan også få et meget detaljeret overblik over aktiviteterne i virksomheden ved at filtrere posterne i vinduet.

I feltet Vis som kan du få vist beløbene på forskellige måder ved at klikke på Bevægelse eller Saldo til dato. Du vælger perioder i feltet Vis efter.

Når du klikker på Vis matrix, vises matrix-vinduet.

Kolonnerne i vinduet indeholder også følgende oplysninger:

Kolonne Beskrivelse

Kode

I denne kolonne vises den kode, der er givet til en dimensionsværdi.

Navn

Denne kolonne viser det navn, der er tildelt en dimensionsværdi.

Samlet beløb

I denne kolonne vises det samlede beløb for den beløbstype, du har valgt i feltet Vis på oversigtspanelet Indstillinger.

Matrix

Hver kolonne i matrixen til højre i vinduet viser beløb baseret på en analyse.

Tip

Se også