Angiver det datointerval, værdierne skal filtreres efter.

Hvis dette felt indeholder start- og slutdatoer for et datointerval, viser andre feltværdier kun oplysninger om det pågældende interval.

Du kan finde flere oplysninger i Sådan angives datoer og klokkeslæt.

Tip

Se også