Angiver et filter, som definerer, hvilke værdier som vises i vinduet Dimensionsanalyse. Ved at angive filtre kan du definere, at det kun er poster, som er bogført for specifikke varer, som skal vises i matrixvinduet. Klik på feltet for at se varelisten.

Du kan bruge op til 250 tegn (både tal og bogstaver).

Bemærk
Det filter, du angiver i dette felt, påvirker kun værdierne i matrixvinduet. Hvis du har valgt varer i feltet Vis som linjer eller Vis som kolonner, har varefilteret ingen indvirkning på de viste linjer/kolonner, kun på værdierne.

Tip