Åbn vinduet Disponibel kredit.

Angiver en debitors disponible kredit, og hvordan den beregnes.

Hvis den tilgængelige kredit er 0, og debitorens kreditgrænse også er 0, har debitoren ubegrænset kredit, eftersom der ikke er defineret nogen kreditgrænse.

Tip