Åbn vinduet Zoner.

I dette vindue kan du sætte de zoner op, der skal bruges på lagerstedet, hvis du vil opdele lagerplaceringerne i zoner.

De felter, som du definerer i forbindelse med en bestemt zone, kopieres til placeringerne i denne. Det betyder, at du kan knytte en zone til en placering eller placeringsskabelon (vha. et placeringsoprettelsesfilter), så programmet derefter udfylder en række andre felter automatisk.

Du kan også vælge kun at oprette en enkelt zone og udelukkende organisere lagerstedet efter placeringer.

Tip

Se også