Åbn vinduet Placering.

Angiver de placeringer, der er etableret på følgende måder:

Du kan bruge vinduet til at oprette placeringer enkeltvist og ændre egenskaber for eksisterende placeringer. Du kan også få adgang til vinduet Placeringsindhold herfra.

Vælg feltet Dedikeret, hvis placeringen skal bruges til interne operationer, der er opsat til at bruge placering som standard, og du ønsker, at antal på denne placering skal reserveres til operationen, når de anbringes der.

Hvis du bruger styret læg-på-lager og pluk, er zoner og visse avancerede placeringsindstillinger tilgængelige for dig. Når du ved oprettelsen af en placering vælger en zone til placeringen, udfyldes felterne Placeringstypekode, Lagerklassekode, Specialudstyrskode og Placeringsniveau automatisk med værdierne fra de tilsvarende zonefelter. Du kan stadig ændre felterne efter behov. Når du opretter en placering uden først at vælge en zone, skal du udfylde felterne manuelt. Udfyld felterne Placeringstypekode, Placeringsniveau, Maks. rummål og Maks. vægt for hver placering så præcist som muligt, så varestrømmen gennem lagerstedet bliver optimal.

Bemærk
Følgende felter er kun aktive, når de bruges i forbindelse med Styret læg-på-lager og pluk (logistik): Zonekode, Placeringstypekode, Lagerklassekode, Specialudstyrskode, Placeringsniveau, Maks. rummål, Maks. vægt, Dir.afs.placering.

Tip

Se også