Åbn vinduet Placeringsindhold.

Angiver de parametre, der definerer placeringsindholdet.

En placering kan indeholde flere forskellige varer. De varer, der er tilknyttet placeringen, som er anbragt i placeringen, eller som placeringen er standardplacering for, vises i dette vindue som en separat linje. Nogle af felterne på linjerne viser oplysninger om den placering, som du angiver indhold for, f.eks. placeringsniveau, og du kan ikke ændre disse oplysninger.

Parametrene for placeringsindhold, heriblandt dem som kopieres fra placeringen, er de første, som programmet henviser til, når der automatisk foretages placeringsgenopfyldning, læg-på-lager-aktiviteter og pluk.

Hvis du bruger placeringer, kan du bruge feltet Standard til at tildele placeringen som standardplacering for varen.

Hvis lokationen bruger styret læg-på-lager og pluk, kan du bl.a. vælge at udfylde felterne for minimum- og maksimumantal og feltet Fast, som knytter varen til placeringen (ikke placeringen til varen).

Tip

Se også