Åbn vinduet Lagerklasser.

Angiver koder for de lagerklasser, der skal benyttes på lagerstedet, eller vælg en af de eksisterende koder og knyt den til en zone, placering eller vare. Til hver kode kan du angive en kort beskrivelse af lagerklassen.

Du kan tildele en lagerstedsklassekode til en vare i feltet Produktgruppekode på varekortet.

Lagerklassekoderne bruges til at sikre, at varerne udelukkende lægges på placeringer, hvor de rette opbevaringsforhold er til stede.

Tip

Se også