Åbn vinduet Læg-på-lager-skabelon.

Angiver de skabeloner, der skal bruges, når varer lægges på lager. Du kan oprette en række læg-på-lager-skabeloner og vælge en af dem som standardskabelon for læg-på-lager-aktiviteter. Du kan også vælge en bestemt skabelon til en vare eller lagervare, som der er specielle krav til i forbindelse med læg-på-lager-aktiviteter.

Programmet vil forsøge at finde en placering til læg-på-lager-aktiviteten, der overholder betingelserne på den første linje i den skabelon, som du har sat op og valgt til lagerstedet, varen eller lagervaren. Hvis der ikke findes en placering, der overholder betingelserne, søges der efter en placering, der overholder betingelserne på den anden linje osv. Hvis flere placeringer opfylder kriterierne for læg-på-lager-skabelonen, anvendes placeringen med det højeste placeringsniveau. Hvis kriterierne i læg-på-lager-skabelonen og placeringsniveauet er ens for mere end én placering, vælges placeringen med den højeste placeringskode.

Tip

Se også