Åbn vinduet Lagerposter.

Indeholder poster for alle de aktiviteter, der er blevet udført på lagrene med zoner og placeringer. Posterne nummereres fortløbende og vises i rækkefølge efter løbenummer.

Aktiviteterne omfatter al fjernelse (debitering) og indsættelse (kreditering) af varer på placeringer og alle reguleringer, der er registreret på placeringer. Der oprettes en post, hver gang du bogfører eller registrerer et lagerdokument eller en lagerkladde.

Du kan ikke ændre oplysningerne i lagerposternes felter.

Tip

Se også